Öğr. Gör. MÜNTEHA NUR SONUÇ KARABOĞA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. MÜNTEHA NUR SONUÇ KARABOĞA

T: (0282) 250 3122

M mnsonuc@nku.edu.tr

W mnsonuc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Beslenme ve Diyetetik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA/BİYOKİMYA
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA/BİYOKİMYA
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SONUÇ M. N., SAYIKLI Ş. Ç., SEZGİNTÜRK M. K., AuNPs modified, disposable, ITO based biosensor: Early diagnosis of heat shock protein 70, Biosensors and Bioelectronics, vol. 84, pp. 22-29, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., A Disposable, Highly Sensitive Biosensing System: Determination of Haptoglobin as a Significant Acute Phase Biomarker, Current Analytical Chemistry, vol. 12, pp. 43-53, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. GÜMÜŞ T., DEMİRCİ A. Ş., SONUÇ KARABOĞA M. N., TOKATLI DEMİROK N., TULUKCU E., Gülcü M., Investigation of antimicrobial and antioxidant activities of essential oils extracted from medicinal plants, JOURNAL OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY-ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÇİĞDEM S. Ş., SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., A new immobilization procedure for development of an electrochemical immunosensor for parathyroid hormone detection based on gold electrodes modified with 6-mercaptohexanol and silane, Talanta, vol. 144, pp. 210-218, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., Ultrasensitive electrochemical detection of cancer associated biomarker HER3 based on anti-HER3 biosensor, Talanta, vol. 120, pp. 355-361, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. aynacı koyuncu e., SONUÇ KARABOĞA M. N., LOĞOĞLU E., SARI N., Synthesis and A Suggestion Mechanism on Biological Evaluation of Amino Acid-Schiff Base Ligands and Co(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes, Gazi University Journal of Science, cilt 29, ss. 303-307, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Biyosensör Tasarımı ve Uygulamalarında Son Gelişmeler-Mustafa Kemal Sezgintürk, Münteha Nur Sonuç, Çiğdem Sayıklı Şimşek, Yayın Yeri: Ege üniversitesi basımevi-bornova, 2013.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SONUÇ KARABOĞA M. N., SEZGİNTÜRK M. K., Analytical studies of a neurobiosensor system developed for the detection of a parkinson´s disease biomarker, 5th International Conference on Bio-Sensing Technology (07.05.2017-10.05.2017).
2. SONUÇ KARABOĞA M. N., SEZGİNTÜRK M. K., Poly-glutamic acid modified gold nanoparticle doped indium tin oxide disposable electrodes:Sensitive detection of α-synuclein, 5th International Conference on Bio-Sensing Technology (07.05.2017-10.05.2017).
Özet bildiri
3. Gündoğdu A., SONUÇ KARABOĞA M. N., SEZGİNTÜRK M. K., Sensitive detection of Melanoma-associated antigen by regenerative immunosensor based on ITO modified with self-assembled silane monolayers, 3rd International Congress on Biosensors (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
4. SONUÇ KARABOĞA M. N., SEZGİNTÜRK M. K., Determination of C-reactive protein by ITO based disposable biosensor system: a new immunosensor design from an old molecule, International Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days (29.09.2016-02.10.2016).
Poster
5. SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., A disposable, ultra-sensitive and economical immunosensor for the determination of C-reactive protein, 2nd International Congress on Biosensors (10.06.2015-12.06.2015).
Tam metin bildiri
6. BELFİN I., SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., A new approach to biosensing systems: Tyripsin determination by an electrochemical biosensor, 2nd International Congress on Biosensors (10.06.2015-12.06.2015).
Poster
7. SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., ITO based disposable biosensors : detection of C-reactive protein as a potential Alzheimer´s disease biomarker, BIONANOMED 2015 (08.04.2015-10.04.2015).
Poster
8. SONUÇ M. N., SEZGİNTÜRK M. K., ITO based disposable biosensors:detection of C-reactive protein as a potential Alzheimer´s disease biomarker, BIONANOMED 2015 (08.04.2015-10.04.2015).
Poster
Ulusal Projeler
1. Nörodejeneratif Hastalıkların Erken Teşhisi Için Elektrokimyasal Biyosensör Sistemleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.06.2015-19.12.2016.
2. Yeni biyoalgılama sistemlerinin geliştirilmesi ve bazı hastalık belirteçlerinin tayinlerinde kullanılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.01.2014-17.02.2015.
3. Tümör-ilişkili otoantikorlar için kullan-at biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2014-01.01.2016.
4. Yeni biyoalgılama sistemlerinin geliştirilmesi ve bazı hastalık belirteçlerinin tayinlerinde kullanılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2013-01.01.2014.
5. Bazı meme kanseri biyomarlerlarının ekonomik ve duyarlı analizine yönelik elektrokimyasal ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2012-01.01.2013.
6. Akciğer kanseri biyomarkerlarının tayinine yönelik elektrokimyasal temelli biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2012-01.01.2013.
7. Bacillus sp. türünden saflaştırılan proteaz enziminin, ileri düzeyde saflaştırılması ve Endüsriyel kullanım şartlarının belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2011.
8. Bazı meme kanseri biyomarlerlarının ekonomik ve duyarlı analizine yönelik elektrokimyasal ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, BAP, Araştırmacı.
9. Bacillus sp. türünden saflaştırılan proteaz enziminin, ileri düzeyde saflaştırılması ve Endüsriyel kullanım şartlarının belirlenmesi, BAP, Araştırmacı.
10. Tümör-ilişkili otoantikorlar için kullan-at biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, Devam Ediyor.
11. Akciğer kanseri biyomarkerlarının tayinine yönelik elektrokimyasal temelli biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer.
Ödüller
1. Biyokimya En iyi poster Ödülü - Uluslararası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
Üyelikler
TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ, Üye, 2016-.
Kimyagerler Derneği, Üye, 2011-.